Realizacje

Rozbudowa Jaworzyna Krynicka

 • sieci wod-kan

Stawy Stary Sącz

 • sieci wod-kan

Most Dębno

 • sieci wod-kan

Most Tylmanowa

 • sieci wod-kan

Most Szczawa

 • sieci wod-kan

Most Popardowa

 • sieci wod-kan

Rozbudowa Drogi Brzesko

 • sieci wod-kan

Budowa Stacji Kontroli Pojazdów Nowy Sącz

 • sieci wod-kan

Firma ZPHU INEX Krynica-Zdrój

 • sieci wod-kan

Rozbudowa PKL Szczawnica

 • sieci wod-kan

PWSZ Nowy Sącz

 • sieci wod-kan

Firma Norlys Nowy Sącz

 • instalacje sieci wod-kan
 • instalacje centralnego ogrzewania
 • Gaz wraz z kotłownią
 • instalacja i przyłącza wody

Most Heleński Nowy Sącz

 • sieci wod-kan

„Gaboń” i „Gołkowice” w gminie Stary Sącz

 • remont zbiorników wody pitnej

Przebudowa drogi powiatowej 1556K Witowice Dolne

 • kanalizacja deszczowa

Rozbudowa drukarni Flexergis Nowy Sącz

 • sieci wod-kan

Galeria Dekada Wieliczka

 • sieci wod-kan

Firma Newag Nowy Sącz

 • sieci wod-kan

Budynek usługowy Krynica-Zdrój

 • sieci wod-kan

Budowa kościoła Nowy Sącz

 • sieci wod-kan

Budowa komisariatu Nowy Sącz

 • sieci wod-kan

Budynek biurowy Katowice

 • sieć wod-kan

Hospicjum Nowy Sącz

 • sieci wod-kan

Nowy Sącz ul. Banacha, Marcinkowicka, Całkowa

 • kanalizacja sanitarna i wodociąg

Podwykonowca firmy PRO-LOG Kamionka Górna

 • kanalizacja sanitarna

Rondo Barska – Sucharskiego Nowy Sącz

 • wymiana sieci wodociągowej

Przebudowa układu komunikacyjnego ulic Krakowska, Legionów, Bulwar Narwiku w Nowym Sączu w ciągu dróg krajowych nr 75 i 28

 • sieci wod-kan

Galeria dekada Grójec

 • sieci wod-kan

Rynek Limanowa

 • sieci wod-kan

Limanowa ul. Marka

 • sieci wod-kan
 • wymiana wodociągu i kanalizacji

Galeria "Trzy Korony" Nowy Sącz

 • sieć kanalizacji sanitarnej
 • sieć kanalizacji deszczowej
 • przyłączenie wody
 • odwodnienie dachu „QUICK STREAM”

Stary Sącz ul. Cesarczyka

 • wymiana wodociągu

ul. Paderewskiego Nowy Sącz

 • wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami
 • wymiana odcinków sieci kanalizacji sanitarnej

ul. Popradzka i Gospodarska Nowy Sącz

 • budowa odcinka sieci wodociągowej

ul. Źródlana Nowy Sącz

 • wymiana odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami

ul. Kapuścińskiego Nowy Sącz

 • wykonanie przyłącza kanlizacji sanitarnej

ul. Lwowska, ul. Krańcowa Nowy Sącz

 • wymiana sieci wodociągowej

Stacja paliw Łuźna

 • sieci wod-kan

ul. Biegonicka, ul. Weigla Nowy Sącz

 • wymiana wodociągu

ul. Targowa / Dojazdowa, ul. Rodziewiczownej i Karłowicza Nowy Sącz

 • wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami

Galeria Gołąbkowice Nowy Sącz

 • instalacja przyłącza wod-kan
 • instalacja centralnego ogrzewania
 • instalacja hydrantowa
 • sieć kanalizacji sanitarnej
 • sieć wodociągowa
 • przyłącza kanalizacji deszczowej
 • gaz

Interbud Nowy Sącz os. Górki Zawadzkie

 • kanalizacja sanitarna

Galeria Sandecja Nowy Sącz

 • sieć kan. sanitarnej z przyłączami
 • sieć kan. deszczowej z przyłączami
 • sieć kan. podposadzkowej
 • studnie chłonne

D.B.A. Development - Os. Nowe Wólki II Nowy Sącz

 • sieć kan. sanitarnej z przyłączami
 • sieć wodociągowa z przyłączami
 • sieć kan. deszczowej z przyłączami
 • instalacja wod-kan, instalacja CO, instalacja gazowa, kotłownie gazowe

„Norlys” Budynek Biurowy Nowy Sącz

 • sieć kan. sanitarnej z przyłączami
 • sieć wodociągowa z przyłączami
 • sieć kan. deszczowej z przyłączami
 • instalacja wod-kan, instalacja CO, instalacja gazowa, kotłownia gazowa

Przebudowa ul. Węgierskiej Nowy Sącz

 • sieć kan. sanitarnej
 • sieć kan. tłocznej
 • przepompownia
 
 

Firma „Dako” Al. Piłsudskiego Nowy Sącz

 • sieć kan. sanitarnej z przyłączami
 • sieć wodociągowa z przyłączami
 • sieć kan. deszczowej z przyłączami

Budynki Mieszkalne Wielorodzinne os. Nowe Wólki Nowy Sącz

 • sieć kan. sanitarnej z przyłączami
 • sieć wodociągowa z przyłączami
 • sieć kan. deszczowej z przyłączami
 • instalacja wod-kan, instalacja CO, instalacja gazowa, kotłownie gazowe

Intermarche ul. Lwowska Nowy Sącz

 • sieć kan. sanitarnej z przyłączami
 • sieć wodociągowa z przyłączami
 • sieć kan. deszczowej z przyłączami

Budynek mieszkalny A. Bertsch

 • sieć kan. sanitarnej z przyłączami
 • sieć wodociągowa z przyłączami
 • sieć kan. deszczowej z przyłączami
 • instalacja wod.- kan., instalacja CO, instalacja gazowa, kotłownia gazowe
 • kolektory słoneczne

Z.P.M. Poręba Nowy Sącz

 • sieć kan. sanitarnej z przyłączami
 • sieć wodociągowa z przyłączami
 • sieć kan. deszczowej z przyłączami
 • przepompownia

Agencja Projektowa A4 Budynek Mieszkalny Wielorodzinny ul. Jagiellońska

 • sieć kan. sanitarnej z przyłączami
 • sieć wodociągowa z przyłączami
 • sieć kan. deszczowej z przyłączami
 • instalacja wod-kan.
 • instalacja CO, instalacja gazowa
 • kotłownie gazowe

„Norlys” Budynek Mieszkalny ul. Jamnicka Nowy Sącz

 • sieć kan. sanitarnej z przyłączami
 • sieć wodociągowa z przyłączami
 • sieć kan. deszczowej z przyłączami
 • instalacja wod.- kan., instalacja CO, instalacja gazowa, kotłownia gazowa
 • kolektory słoneczne

Budynek Biurowo–Produkcyjny Bertsch– Holzbau Nowy Sącz

 • sieć kan. sanitarnej z przyłączami
 • sieć wodociągowej z przyłączami
 • sieć kan. deszczowej z przyłączami
 • instalacja wod.- kan., instalacja CO
 • kotłownia

Hotel "Perła Południa" Salon SPA Rytro

 • instalacja wod. – kan.
 • instalacja CO

Budynki Mieszkalne Wielorodzinne ul. Długoszowskiego Nowy Sącz

 • sieć kan. sanitarnej z przyłączami
 • sieć wodociągowa z przyłączami
 • sieć kan. deszczowej z przyłączami
 • instalacja wod. – kan., instalacja CO, instalacja gazowa, kotłownie gazowe

Budynek Handlowo–Usługowy J. Kościółek Al. Piłsudskiego Nowy Sącz

 • sieć kan. sanitarnej z przyłączami
 • sieć wodociągowa z przyłączami
 • sieć kan. deszczowej z przyłączami
 • instalacja wod.- kan., instalacja CO
 • kotłownia olejowa

„Chata Stacha” Perła Południa Rytro

 • sieci wod-kan

Poczta Polska Nowy Targ

 • instalacja wod–kan
 • instalacja CO

Solient Sport Jaworzyna Krynicka

 • instalacja wod–kan
 • instalacja CO
 • kotłownia

A.S.C. Warszawa

 • instalacja wod–kan
 • instalacja CO
 •  

Salon Samochodowy Ford ul. Węgierska Nowy Sącz

 • instalacja wod–kan
 • instalacja CO

Firma Bajer ul. Wiśniowieckiego Nowy Sącz

 • przyłącz wody

ZNTK Nowy Sącz

 • instalacja wod–kan
 • instalacja CO
 • węzeł ciepło

Elster–Budynek Biurowy ul. Węgierska Nowy Sącz

 • instalacja wod–kan
 • instalacja CO
 • kotłownia olejowa

Budynki Mieszkalne Wielorodzinne ul. Jamnicka Nowy Sącz

 • sieć kan. sanitarnej z przyłączami
 • sieć wodociągowa z przyłączami
 • sieć kan. deszczowej z przyłączami
 • instalacja wod-kan, instalacja CO, instalacja gazowa
 • kotłownie gazowe

Poczta Frydman

 • instalacja wod–kan
 • instalacja CO
 • instalacja gazowa
 • kotłownia gazowa

II LO Nowy Sącz

 • instalacja wod–kan

P.P.H. Lwowianka B. Argasińska Nowy Sącz

 • instalacja CO
 • instalacja gazowa
 • instalacja wod–kan
 • kotłownia gazowa

Firma Elter ul. Barbackiego Nowy Sącz

 • przyłącz wod–kan
 • instalacja CO
 • instalacja gazowa
 • instalacja wod–kan
 • kotłownia gazowa

Kino „Sokół” Nowy Sącz

 • instalacja wod–kan
 • instalacja CO
 • modernizacja kotłowni
 • przyłącz wody

Medicor Nowy Sącz

 • instalacja wod–kan
 • instalacja CO
 • instalacja gazowa
 • kotłownia gazowa

Kino „Krokus ” Nowy Sącz

 • wymiana instalacji CO
 • wymiana instalacji wod– kan

ZElster Budynek Mieszkalny Wielorodzinny ul. Grunwaldzka Nowy Sącz

 • sieć kan. sanitarnej z przyłączami
 • sieć wodociągowa z przyłączami
 • sieć kan. deszczowej z przyłączami
 • instalacja wod-kan, instalacja CO, instalacja gazowa
 • kotłownia gazowa

„Norlys” Nowy Sącz (Malarnia wraz z Cynkownią)

 • sieć Kan. sanitarnej z przyłączami
 • sieć wodociągowa z przyłączami
 • sieć kan. deszczowej z przyłączami
 • instalacja wod-kan
 • instalacja CO, instalacja gazowa, kotłownia
 • instalacja sprężonego powietrza
 •  

Hotel EXKOL Krynica-Zdrój

 • przyłącz kan. sanitarnej
 • przyłącz kan. deszczowej
 • instalacja wod–kan
 • instalacja CO

Florian – Podkarpacie S.A. Nowy Sącz

 • instalacja CO

Telekomunikacja S.A. Zakopane

 • wymiana instalacji CO
 • wymiana instalacji wod–kan

Elster Budynek Mieszkalny Wielorodzinny ul. Grunwaldzka Nowy Sącz

 • sieć kan. sanitarnej z przyłączami
 • sieć wodociągowa z przyłączami
 • sieć kan. deszczowej z przyłączami
 • instalacja wod-kan, instalacja CO, instalacja gazowa, kotłownia gazowa
 • przepompownia

Biegonice Składy Nowy Sącz

 • instalacja CO
 • instalacja gazowa
 • rozdzielnia gazu
 • kotłownia gazowa

Dyskoteka „Scream” Nowy Sącz

 • sieć Kan. sanitarnej z przyłączami
 • sieć wodociągowej z przyłączami
 • sieć Kan. deszczowej z przyłączami
 • instalacja wod-kan, instalacja CO, kotłownia olejowa
 • przepompownia

Szałas W. Golec Jaworzyna Krynicka

 • kanalizacja sanitarna
 • przyłącz wody
 • instalacja wod–kan
 • instalacja CO
 • kotłownia

„Norlys” Hala Produkcyjna Nowy Sącz

 • sieć kan. sanitarnej z przyłączami
 • sieć wodociągowej z przyłączami
 • sieć kan. deszczowej z przyłączami
 • instalacja wod.- kan.
 • instalacja CO, instalacja gazowa, kotłownia
 • instalacja sprężonego powietrza

„Ben –Zin” Łososina Dolna

 • instalacja wod–kan
 • instalacja CO
 • kotłownia gazowa

Małopolski Bank Al. Wolności Nowy Sącz

 • instalacja CO
 • instalacja wod–kan
 • klimatyzacja

S.M. „Beskid” Budynki w zabudowie szeregowej ul. Boya Żeleńskiego Nowy Sącz

 • sieć kan. deszczowej z przyłączami
 • sieć kan. i sanitarnej z przyłączami
 • siec wodociągowa z przyłączami
 • sieć gazowa z przyłączami

P.P.P.S Tymbark

 • instalacja wod-kan
 • instalacja pary
 • instalacja wody technologicznej
 • instalacja sieci wod–kan

Hydrofornia os. Milenium Nowy Sącz

 • montaż urządzeń hydroforni

S.M. „Beskid” Budynki Mieszkalne w zabudowie szeregowej ul. W. Pola w Nowym Sączu

 • sieć kan. sanitarnej z przyłączami
 •  sieć kan. deszczowej z przyłączami
 • sieć wodociągowa z przyłączami
 • sieć gazowa z przyłączami

Apteka „ AL – GO” w Nowym Sączu

 • wymiana instalacji wod-kan
 • instalacja CO

Pawilony Handlowe ul. Korzeniowskiego Nowy Sącz

 • sieć wodociągowa z przyłączami

„Galtex” Krynica-Zdrój

 • sieć p.poż
 • instalacja p.poż

S.M. „Beskid” Budynki Mieszkalne w zabudowie szeregowej ul. W. Pola Nowy Sącz

 • sieć kan. sanitarnej z przyłączami
 • sieć kan. deszczowej z przyłączami
 • sieć wodociągowa z przyłączami
 • sieć gazowa z przyłączami

Budynek Użytkowo–Mieszkalny ul. Jagiellońska 3 Nowy Sącz

 • wymiana kotłowni gazowej
 • modernizacja instalacji CO
 • instalacja wod–kan

Osiedle Budynków Mieszkalnych ul. Browarna Nowy Sącz

 • sieć gazowa z przyłączami

P.D.P.S. Zawada Nowy Sącz

 • sieć kanalizacji sanitarnej
 • sieć kanalizacji deszczowej
 • sieć wodociągowa

S.M. „ Beskid” Przedszkole os. Wólki

 • sieci wod–kan
 • instalacje wod–kan
 • instalacje CO
 • instalacja gazowa
 • kanał ciepłowniczy
 • węzeł ciepłowniczy

S.M. „Beskid” Budynek Wielorodzinny ul. Barbackiego Nowy Sącz

 • sieci wod–kan
 • instalacje wod–kan, instalacje CO
 • instalacja gazowa
 • kanał ciepłowniczy
 • węzeł ciepłowniczy

Sądeckie Zakłady Elektro – Węglowe Nowy Sącz

 • wymiana instalacji CO
 • instalacja wod–kan

Celbud gmina Nawojowa

 • kanalizacja sanitarna